Str. Graului, nr. 27 - SIBIU - ROMANIA
+40749 035 858

Termeni conditii

Prelucrări, Confecții Metalice și Utilaje din Inox

Fundal:

Acești Termeni și Condiții, împreună cu oricare și toate celelalte documente menționate aici, stabilesc condițiile de utilizare în baza cărora puteți utiliza acest site web, www.fonograf.ro („Site-ul nostru”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții și să vă asigurați că le înțelegeți. Acordul dvs. de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții este considerat a se produce la prima utilizare a site-ului nostru. Dacă nu sunteți de acord să respectați și să fiți obligați de acești Termeni și condiții, trebuie să încetați să utilizați site-ul nostru imediat.

1. Definitii si interpretari

În acești Termeni și condiții, cu excepția cazului în care contextul prevede altfel, următoarele expresii au următoarele semnificații:

 1. „Conținut” înseamnă orice text, imagini, audio, video, scripturi, cod, software, baze de date și orice altă formă de informație care poate fi stocată pe un computer care apare sau face parte din Site-ul nostru; și
 2. „Noi” sau „Noi” sau „ai noștri” înseamnă Fonograf SRL, o companie înregistrată în România 37319093, a cărei adresă socială este Sibiu, 27 Graului, județul Sibiu.

2. Informații despre noi

 1. Site-ul nostru, www.fonograf.ro, este deținut și operat de Fonograf SRL, o companie înregistrată în România 37319093, a cărei adresă socială este Sibiu, 27 Graului, județul Sibiu.
 2. Numărul nostru de TVA este RO37319093.

3. Acces la site-ul nostru

 1. Accesul la Site-ul nostru este gratuit.
 2. Este responsabilitatea dumneavoastră să faceți toate aranjamentele necesare pentru a accesa site-ul nostru.
 3. Accesul la Site-ul nostru este oferit „așa cum este” și în mod „la fel de disponibil”. Putem modifica, suspenda sau întrerupe Site-ul nostru (sau orice parte a acestuia) în orice moment și fără notificare. Nu vă vom răspunde în niciun fel în cazul în care Site-ul nostru (sau oricare dintre părțile acestuia) nu este disponibil în orice moment și în orice perioadă.

4. Drepturi pentru proprietate intelectuala

 1. Tot conținutul inclus pe site-ul nostru și drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală care subzistă în acel conținut, cu excepția cazului în care este specificat altfel etichetat, aparține sau a fost autorizat de către noi. Tot Conținutul este protejat de legile și tratatele romniene și internaționale de proprietate intelectuală aplicabile.
 2. Sub rezerva sub-clauzelor 4.3 și 4.6, nu puteți reproduce, copia, distribui, vinde, închiria, sub-licență, magazin sau în orice alt mod reutilizarea Conținutului de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care ne-ați acordat permisiunea expresă în scris de către noi.
 3. Poți:
 4. Accesați, vizualizați și utilizați site-ul nostru într-un browser web (inclusiv orice capacitate de navigare web încorporată în alte tipuri de software sau aplicații);
 5. Descarcă site-ul nostru (sau orice parte a acestuia) pentru memorie în cache;
 6. Imprima pagina de pe site-ul nostru;
 7. Descarcă extrase din paginile de pe site-ul nostru; și
 8. Salvați pagini de pe site-ul nostru pentru vizualizare ulterioară și / sau offline.
 9. Trebuie recunoscută întotdeauna statutul nostru de proprietar și autor al Conținutului de pe Site-ul nostru (sau cel al licențiatorilor identificați, după caz).
 10. Nu puteți utiliza niciun conținut salvat sau descărcat de pe site-ul nostru în scopuri comerciale fără a obține mai întâi o licență de la noi (sau licențiatorii noștri, după caz). Acest lucru nu interzice accesul normal, vizualizarea și utilizarea Site-ului nostru în scopuri de informații generale, indiferent de utilizatorii de afaceri sau consumatori.
 11. Nimic din acești Termeni și condiții nu limitează sau exclude prevederile capitolului III din Legea drepturilor de autor, proiectelor și brevetelor din 1988 „Acte permise în legătură cu operele de autor”, care acoperă în special realizarea de copii temporare; cercetare și studiu privat; realizarea de copii pentru analiza textului și a datelor pentru cercetare non-comercială; critici, recenzii, citate și raportare de știri; caricatură, parodie sau pastiche; și includerea incidentală a materialelor de autor.

5. Linkuri către site-ul nostru

 1. Puteți face link către site-ul nostru cu condiția ca:
 2. O faceți într-un mod corect și legal;
 3. Nu faceți acest lucru într-o manieră care sugerează orice formă de asociere, avizare sau aprobare din partea noastră în cazul în care nu există;
 4. Nu utilizați niciun logo sau marcă comercială afișat pe site-ul nostru fără permisiunea noastră scrisă expresă; și
 5. Nu faceți acest lucru într-un mod care este calculat pentru a deteriora reputația noastră sau pentru a profita nejustificat de ea.
 6. Puteți face link către orice pagină a site-ului nostru.
 7. Încadrarea sau încorporarea Site-ului nostru pe alte site-uri web nu este permisă fără permisiunea noastră scrisă expresă. Vă rugăm să ne contactați la contact@fonograf.ro pentru mai multe informații.
 8. Nu puteți face legătura către Site-ul nostru de pe orice alt site al cărui conținut principal conține materiale care:
 9. este explicit sexual;
 10. este obscen, intenționat ofensator, urât sau de altfel inflamator;
 11. promovează violența;
 12. promovează sau ajută la orice formă de activitate ilegală;
 13. face discriminări sau este în vreun fel defăimător pentru orice persoană, grup sau clasă de persoane, rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă;
 14. este intenționat sau este altfel susceptibil să amenințe, să hărțuiască, să enerveze, să alarmeze, să incomodeze, să supere sau să jeneze o altă persoană;
 15. este calculat sau este altfel probabil să înșele o altă persoană;
 16. este destinat sau este altfel probabil să încalce (sau să amenințe că ar încălca) intimitatea altei persoane;
 17. înlocuiește în mod înșelător pe orice persoană sau în alt mod denotă în mod greșit identitatea sau apartenența unei anumite persoane într-un mod care este calculat să înșele (parodii evidente nu sunt incluse în această definiție, cu condiția să nu se încadreze în niciuna din celelalte dispoziții din această sub-clauză 5.4. );
 18. implică orice formă de afiliere cu noi acolo unde nu există;
 19. încalcă sau ajută la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv, fără a se limita la, drepturi de autor, mărci comerciale și drepturi de bază de date) ale oricărei alte părți; sau
 20. se face cu încălcarea oricărei obligații legale datorate unui terț, inclusiv, fără a se limita la, obligațiile contractuale și îndatoririle de încredere.

6. Linkuri către alte site-uri

 1. Link-uri către alte site-uri pot fi incluse pe site-ul nostru. Dacă nu este specificat expres, aceste site-uri nu sunt sub controlul nostru. Nu ne asumăm și nici nu acceptăm responsabilitatea sau răspunderea pentru conținutul site-urilor terților. Includerea unei legături către un alt site pe Site-ul nostru este doar informativă și nu implică nici o aprobare a site-urilor în sine sau a celor care le controlează.

7. Declinări

 1. Nimic din Site-ul nostru nu constituie sfaturi pe care ar trebui să vă bazați. Este furnizat numai în scopuri de informare generală.
 2. În măsura în care este permisă de lege, nu facem nicio reprezentare, garanție sau garanție că site-ul nostru va îndeplini cerințele dvs., că nu va încălca drepturile terților, că va fi compatibil cu toate software-urile și hardware-ul sau că fii sigur.
 3. Facem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că conținutul de pe site-ul nostru este complet, exact și actualizat. Cu toate acestea, nu realizăm nicio reprezentare, garanție sau garanție (indiferent dacă este expres sau implicit) că Conținutul este complet, exact sau actualizat.

8. Răspunderea noastră

 1. În măsura maximă permisă de lege, Nu acceptăm nicio răspundere pentru niciun utilizator pentru nicio pierdere sau pagubă, prevăzută sau nu, în contract, delicte (inclusiv neglijență), pentru încălcarea obligației legale, sau în alt mod, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea (sau incapacitatea de utilizare) a Site-ului nostru sau utilizarea sau dependența de orice conținut inclus pe site-ul nostru.
 2. În măsura maximă permisă de lege, excludem toate reprezentările, garanțiile și garanțiile (fie exprese, fie implicite) care se pot aplica site-ului nostru sau a oricărui conținut inclus pe site-ul nostru.
 3. Dacă sunteți un utilizator de afaceri, nu acceptăm nicio răspundere pentru pierderea de profituri, vânzări, afaceri sau venituri; pierderea oportunității de afaceri, bunăvoință sau reputație; pierderea economiilor anticipate; întreruperea afacerilor; sau pentru orice pierdere sau deteriorare indirectă sau consecventă.
 4. Exercităm toate abilitățile și grijile rezonabile pentru a ne asigura că site-ul nostru este lipsit de viruși și alte malware. Nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru orice pierdere sau pagubă cauzată de un virus sau alt malware, un atac de refuz distribuit de serviciu sau orice alt material sau eveniment dăunător care vă poate afecta hardware-ul, software-ul, datele sau alte materiale care apar ca urmare a dvs. utilizarea site-ului nostru (inclusiv descărcarea oricărui conținut de pe acesta) sau a oricărui alt site la care face referire.
 5. Nu ne asumăm și nici nu acceptăm responsabilitatea sau răspunderea care rezultă din întreruperea sau nedisponibilitatea Site-ului nostru care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiuni ale echipamentului ISP, defecțiuni ale echipamentului gazdă, defecțiuni ale rețelei de comunicații, evenimente naturale, acte de război, sau restricții legale și cenzură.
 6. Nimic din acești Termeni și condiții nu exclude sau restricționează răspunderea noastră pentru fraudă sau reprezentare frauduloasă, pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență sau pentru orice alte forme de răspundere care nu pot fi excluse sau restricționate de lege.

9. Virusi, malware si securitate

 1. Exercităm toată abilitatea și grija rezonabilă pentru a ne asigura că site-ul nostru este sigur și ferit de viruși și alte malware.
 2. Sunteți responsabil pentru protejarea hardware-ului, software-ului, datelor și a altor materiale împotriva riscurilor de viruși, malware și alte riscuri de securitate pe internet.
 3. Nu trebuie să introduceți în mod intenționat viruși sau alt malware, sau orice alt material care este dăunător sau dăunător tehnologic fie sau prin intermediul site-ului nostru.
 4. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la nicio parte a site-ului nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice alt server, computer sau bază de date conectat la site-ul nostru.
 5. Nu trebuie să atacați site-ul nostru printr-un atac de refuz al serviciului, atac de refuz distribuit de serviciu sau prin orice alte mijloace.
 6. Încălcând prevederile sub-clauzelor 9.3 – 9.5, puteți săvârși o infracțiune în temeiul Legii privind utilizarea abuzivă a computerului din 1990. Orice astfel de încălcări vor fi raportate autorităților de aplicare a legii și vom coopera pe deplin cu aceste autorități, dezvăluind identitate pentru ei. Dreptul dvs. de a utiliza Site-ul nostru va înceta imediat în cazul unei astfel de încălcări.

10. Politica de utilizare acceptabilă

 1. Puteți utiliza Site-ul nostru doar într-o manieră legală. Specific:
 2. trebuie să vă asigurați că vă conformați cu toate legile și / sau reglementările locale, naționale sau internaționale;
 3. nu trebuie să utilizați Site-ul nostru în niciun fel sau în orice scop, care este ilegal sau fraudulos;
 4. nu trebuie să utilizați Site-ul nostru pentru a trimite, încărca sau transmite în orice alt mod date care conțin orice formă de virus sau alt malware, sau orice alt cod conceput pentru a afecta negativ hardware-ul, software-ul sau datele de orice fel ale computerului; și
 5. nu trebuie să utilizați Site-ul nostru în niciun fel sau în orice scop, care este destinat să dăuneze oricărei persoane sau persoane în vreun fel.
 6. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a înceta accesul dvs. la Site-ul nostru dacă încălcați material prevederile acestei clauze 10 sau oricare dintre celelalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții. Mai exact, putem întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:
 7. suspendați, temporar sau permanent, dreptul dvs. de a accesa Site-ul nostru;
 8. emiteți-vă cu un avertisment scris;
 9. întreprinde proceduri legale împotriva dvs. pentru rambursarea oricăror costuri relevante pe bază de despagubire care rezultă din încălcarea dvs.;
 10. întreprinde în continuare acțiuni legale împotriva ta, după caz;
 11. dezvălui aceste informații autorităților de aplicare a legii, după cum este necesar sau după cum considerăm rezonabil necesare; și / sau
 12. orice alte acțiuni pe care le considerăm rezonabile adecvate (și de drept).
 13. Excludem orice responsabilitate care rezultă din orice acțiuni (inclusiv, dar fără a se limita la cele expuse mai sus) pe care le putem lua ca răspuns la încălcările acestor Termeni și condiții.

11. Confidențialitate și cookie-uri

 1. Utilizarea Site-ului nostru este reglementată și de Politicile noastre privind cookie-urile și confidențialitatea, disponibile de la https://f304.ro/politica-cookie and https://f304.ro/politica-de-confidentialitate. Aceste politici sunt încorporate în acești Termeni și condiții prin această referință.

12. Modificări ale acestor Termeni și condiții

 1. Putem modifica aceste Termeni și Condiții în orice moment. Orice astfel de modificări vor deveni obligatorii pentru dvs. la prima utilizare a site-ului nostru după ce modificările au fost implementate. Prin urmare, vi se recomandă să verificați această pagină din când în când.
 2. În caz de conflict între versiunea curentă a acestor Termeni și Condiții și orice versiune anterioară, dispozițiile actuale și în vigoare prevalează, cu excepția cazului în care este specificat altfel în mod expres.

13. Contactați-ne

 1. Pentru a ne contacta, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la contact@fonograf.ro sau folosind oricare dintre metodele furnizate pe pagina noastră de contact.

14. Comunicări de la noi

 1. Dacă avem detaliile dvs. de contact, este posibil să vă trimitem din când în când notificări importante prin e-mail. Aceste notificări se pot referi la aspecte care includ, dar fără a se limita la, modificări ale serviciilor și modificări ale acestor Termeni și condiții.
 2. Nu vă vom trimite niciodată e-mailuri de marketing de orice fel fără acordul dumneavoastră expres. Dacă dați un astfel de consimțământ, puteți renunța oricând. Orice e-mailuri de marketing trimise de noi includ un link de dezabonare. Dacă renunțați la primirea e-mailurilor de la noi în orice moment, este posibil să dureze până la 10 zile lucrătoare pentru ca noi să se conformeze solicitării dvs. În acest timp, puteți continua să primiți e-mailuri de la noi.
 3. Pentru întrebări sau reclamații cu privire la comunicările de la noi (inclusiv, dar fără a se limita la e-mailurile de marketing), vă rugăm să ne contactați la contact@fonograf.ro.

15. Protejarea datelor

 1. Toate informațiile personale pe care le-am putea colecta vor fi colectate, utilizate și păstrate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor din 1998 și drepturile dvs. și obligațiile noastre în temeiul acelei legi.
 2. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:
 3. Răspundeți la orice comunicare pe care ne-o trimiteți;
 4. Trimiteți-vă notificări importante, așa cum este detaliat în articolul 14;
 5. Nu vom transmite informațiile dvs. personale către terți fără acordul dumneavoastră.

16. Drept și jurisdicție

 1. Acești Termeni și condiții și relația dintre dvs. și noi (indiferent de contract sau de altfel) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația României.
 2. Dacă sunteți consumator, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legii în țara dvs. de reședință. Nimic din Sub-Clauza 16.1 de mai sus nu va înlătura sau reduce drepturile dvs. de consumator de a se baza pe aceste dispoziții.
 3. Dacă sunteți consumator, orice dispută, controversă, procedură sau cerere între dvs. și noi cu privire la acești Termeni și condiții sau la relația dintre dvs. și noi (contractual sau nu) va fi supusă jurisdicției instanțelor din România, după cum a stabilit rezidența.
 4. Dacă sunteți o afacere, orice diferend cu privire la acești Termeni și Condiții, relația dintre dvs. și noi sau orice probleme care apar din acestea sau asociate cu acestea (contractuale sau de altă natură) vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.